广西快乐双彩开奖走势图

Barangol醩 a nagyvil醙ban

Csod醠atos v醨osok – P醨izs, a f閚y v醨osa

P醨izs nagyc韒ere

A francia f鮲醨os az orsz醙 閟zak-nyugati r閟z閚 tal醠hat?P醨izsi medence k鰖ep閚 fekszik, a v醨ost a tengeri kij醨atot is biztos韙?Szajna szeli kett? A v醨os alap韙醩a az i.e. 2-3. sz醶adra tehet? amikort髄 a mai v醨osmagot jelent?ter黮etet a kelta „parisius” t鰎zs uralta. Id鮯z醡韙醩unk el鮰t 52-ben a ter黮et r髆ai fennhat髎醙 al?ker黮t, ekkort髄 a helys間et latinul Lutetia-nak (ejtsd: Lut閏ia) h韛t醟, eg閟zen 360-ig, amikor felvette a P醨izs nevet. P醨izs, mint ter黮eti egys間 a statisztik醟ban h醨omf閘ek閜pen szerepel. A v醨oshoz k鰖igazgat醩ilag csak a belv醨os tartozik, amelynek 105 n間yzetkilom閠eres ter黮et閚 2,2 milli?f?閘 a legut骲bi, 2009-ben v間rehajtott n閜sz醡l醠醩 adatai szerint.

A v醨osnak 鷍 arculatot a kiv醠?v醨osrendez? Georges Haussmann, vagy m醩k閜pen Haussmann b醨?adott, szajnai prefektusk閚t (1853–1870). Ter黮et閠 ezid鮰醞t h鷖z ker黮etre osztott醟, amelyek sz醡oz醩a a k鰖ponti fekv閟?els?ker黮ett鮨 indulva, az 髍amutat?j醨醩醫 k鰒etve, spir醠 alakban, „csigavonalban haladva” n鰒ekszik. A v醨os hat醨醤, a kor醔bi er鮠韙m閚yek hely閚 ma egy 35 kilom閠er hossz鷖醙?aut髉醠ya-k鰎gy鹯?halad. E k鰎gy鹯鹡 k韛黮 tal醠hat? m間is a v醨os ter黮et閠 n鰒eli k閠 nagy kiterjed閟?liget, a nyugati r閟zen tal醠hat?Bois de Boulogne 閟 a keleti r閟zen fekv?Bois de Vincennes, egykori kir醠yi vad醩zter黮etek, amelyeket 1929-ben csatoltak a v醨oshoz. K鰖igazgat醩ilag P醨izsnak telep黮閟i 閟 megyei rangja is van, s ez ut骲bi lehet鮲?teszi az orsz醙 m醩 megy閕vel t鰎t閚?鰏szehasonl韙醩t.

A t醙abb 閞telmez閟 szerint a bels?agglomer醕i? a legt醙abb szerint pedig a k黮s?agglomer醕i?is P醨izs r閟z閠 k閜ezi. A nagys醙rendek 閞t閗el閟e szempontj醔髄 fontos figyelembe venni, hogy a legsz鹝ebb P醨izs defin韈i?alapj醤 a v醨os mind鰏sze 鰐鰀akkora ter黮et? mint Budapest. A legt醙abb, k黮s?agglomer醕i髏 is tartalmaz?felfog醩 szerint viszont mind a n閜ess間sz醡, mind a ter黮etnagys醙 meghaladja a f鮲醨ost mag醔an foglal?蝜e de France r間i?閞t閗eit. Egy閎 megjel鰈閟 hi醤y醔an a cikk tov醔bi r閟ze a legsz鹝ebb, agglomer醕i?n閘k黮i ter黮etre vonatkoz骯n ny鷍t inform醕i髃at. (Ezt a ter黮etet a franci醟 egy latin kifejez閟t haszn醠va „falakon bel黮i” P醨izsnak nevezik: „Paris intra muros”.)

謘szefoglal?adatok P醨izsr髄, 2009
P醨izs P醨izs a bels?agglomer醕i髒al egy黷t P醨izs a k黮s?agglomer醕i髒al egy黷t
N閜ess間 (milli?f? 2,2 10,4 12,2
Ter黮et (km²) 105 2845 17 174
A n閜ess間 関es 醫lagos n鰒eked閟i 黷eme 1999 閟 2009 k鰖鰐t, % 0,5 0,7 0,7
A h醶tart醩ok sz醡a (milli? 1,2 4,4 5,1
A h醶tart醩ok bevallott 関es 醫lagos nett?j鰒edelme (ezer eur? 36,1 29,9 29,7
A h醶tart醩ok 関es 醫lagos ad骿a (ezer eur? 4,4 2,6 2,5
Egy 髍醨a jut?醫lagos nett?kereset (eur? 18,2 15,7 12,8
A lak醩ok sz醡a (milli? 1,4 4,9 5,6
A 15–64 関esek aktivit醩i r醫醞a (%) 76,2 75,2 75,2
A 15–64 関esek munkan閘k黮is間i r醫醞a (%) 11,0 11,2 10,8

P醨izs lakoss醙a a sz黮et閟ek 閟 hal醠oz醩ok ered鮦ek閚t 1999 閟 2009 k鰖鰐t 関es 醫lagban 0,7%-kal n鰒ekedett. (A szaporod醩i folyamat 2010-ben is folytat骴ott, mivel a sz黮et閟ek sz醡a 31 ezer, a hal醠oz醩ok?pedig 14 ezer f鮰 tett ki). A term閟zetes n閜ess間n鰒eked閟t cs鰇kentette a migr醕i?hat醩a, a v醨osba betelep黮鮧 sz醡a ugyanis elmaradt a kik鰈t鰖鮧閠鮨. A n閜ess間v醤dorl醩 1999 閟 2009 k鰖鰐t 関es 醫lagban n閔醤y ezrel閗kel cs鰇kent鮨eg hatott a v醨os lakoss醙sz醡醨a. (Az elv醤dorl醩i 黷em azonban egyre m閞s閗eltebb?v醠t az elm鷏t 関tizedekben.) A term閟zetes szaporod醩i, valamint a v醤dorl醩i folyamatok eredm閚yek閜pen 1999 閟 2009 k鰖鰐t a f鮲醨os lakoss醙a 関es 醫lagban f閘 sz醶al閗kal gyarapodott. P醨izsban sz醡ottev?nem francia k鰖鰏s間 閘, a k黮f鰈di 醠lampolg醨ok ar醤ya 2009-ben 15%-os volt, ami a harmadik legmagasabb ar醤y a sz醶 francia megye k鰖黮. A v醨os a vil醙 egyik legs鹯鸼ben lakott metropolisza: egy n間yzetkilom閠eren 21 200-an 閘nek, ami 6,5-szerese a budapesti n閜s鹯鹲間nek.

A p醨izsi h醶tart醩ok megoszl醩a csal醖szerkezet szerint, 2009
(az 鰏szes h醶tart醩 sz醡a 1 milli?160 ezer)

A p醨izsi h醶tart醩ok megoszl醩a csal醖szerkezet szerint, 2009

2009-ben az a h醶ass醙k鰐閟ek ar醤ya 4,3 ezrel閗 volt, ami hasonl?az orsz醙os 醫laghoz. Az ugyanezen 関 sor醤 a f鮲醨osban napvil醙ot l醫ott fi鷆secsem鮧 v醨hat?閘ettartama 80,5 関, a l醤yok?pedig 85,7 関 volt. A megsz黮etett gyermekek 45%-a eset閎en a sz黮鮧 nem voltak h醶asok az ut骴 vil醙ra j鰐tekor, amely ar醤y a francia viszonylatban alacsonynak sz醡韙 (az orsz醙os 醫lag 55%). A term閗enys間i ar醤y a francia megy閗 k鰖黮 P醨izsban a legalacsonyabb: 100 n?az 閘ete folyam醤 mind鰏sze 159 gyermeknek adna 閘etet a 2009. 関i adatok alapj醤, m韌 a francia 醫lag 200 gyermek. (Ez ut骲bi gyermeksz醡 is elmarad azonban a term閟zetes reprodukci骽oz sz黭s間es, 210-es 閞t閗t鮨.) 2011-ben a p醨izsi sz黮鮧 k鰎閎en a fi鷊yermek n関ad醩akor a legn閜szer鸼b n関 a Gabriel, a l醤yok eset閎en pedig a Louise volt, hasonl骯n az azt megel鮶?n間y 関hez. 2008-ban a p醨izsiak k鰎閎en a legf鮞b hal醠okok a daganatos megbeteged閟ek (202 f?100.000 lakosra vet韙ve), valamint a kering閟i rendszer megbeteged閟ei voltak (146 f?100.000 lakosra), hasonl骯n Budapesthez, b醨 a mi f鮲醨osunk eset閎en a vezet?hal醠okot a kering閟i rendszer megbeteged閟ei jelentett閗.

P醨izsban mintegy 1,4 milli?lak醩 van, s a lak骾k jellemz鮡n b閞lik az ingatlant. Az egy p醨izsi lak醩ra jut?szob醟 sz醡a 2,6, l閚yegesen alacsonyabb, mint a francia 醫lag (4,0), amit a f鮲醨osi ingatlanok magasabb 醨a – 閟 ezzel 鰏szef黦g閟ben kisebb ter黮ete – magyar醶. (2012 k鰖ep閚 egy nem 鷍閜韙閟?p醨izsi lak醩 醫lagos n間yzetm閠er醨a mintegy 8400 eur?– 2,5 milli?forint – volt, m韌 a megy閗 t鯾bs間閎en 2000 eur?alatt van az 醫lagos n間yzetm閠er醨.) Egy p醨izsi lak醩ban ugyanakkor kevesebben 閘nek, mint vid閗en, s 韌y az egy f鮮e jut?szob醟 sz醡a nem sokkal marad el az orsz醙os 醫lagt髄. Egy 醫lagos p醨izsi h醶tart醩 12 関e lakta a lak醩醫 a legut骲bi n閜sz醡l醠醩 idej閚, amely id鮰artam 3 関vel r鰒idebb az orsz醙os 醫lagn醠. A Wessel閚yi Mikl髎 醠tal t黱d閞v醨osnak nevezett P醨izs leg鰎egebb 閜黮ete 1407-ben 閜黮t, s jelenleg egy 閠terem (Auberge Nicolas Flamel) m鹝鰀ik benne.

A P醨izsban megtermelt GDP 閞t閗e 2005-ben 164,2 milli醨d eur髏 tett ki, ami a francia GDP k鰖el tized閚ek felelt meg. Az egy f鮮e jut?GDP a f鮲醨osban l閚yegesen magasabb, mint az orsz醙 醫lag醔an: 2005-ben egy p醨izsi lakosra 75 400 eur?jutott, m韌 a francia 醫lag 27 400 eur髏 tett ki. (Az egy foglalkoztatottra jut?termel閟 閞t閗閎en m醨 nem ad骴ott ekkora k黮鰊bs間 a f鮲醨osi 閟 az orsz醙os 醫lag k鰖鰐t: a p醨izsi 99,9 ezer eur髎 閞t閗 30,9 ezer eur髒al t鯾b a francia 醫lagn醠.) A brutt?hozz醓dott 閞t閗 t鷏nyom?r閟ze a szolg醠tat?szektorhoz k鰐鮠ik, az 醨utermel?醙azatok k鰖黮 egyed黮 az ipar 閞demel eml韙閟t, 7%-os ar醤y醰al, m韌 a mez鮣azdas醙 閟 az 閜韙鮥par r閟zesed閟e elhanyagolhat?

P醨izs legkedveltebb turistal醫v醤yoss醙ai
a l醫ogat髃 sz醡a alapj醤*, 2011

P醨izs legkedveltebb turistal醫v醤yoss醙ai a l醫ogat髃 sz醡a alapj醤, 2011

P醨izs a vil醙 legkedveltebb turistac閘pontja, s ebb鮨 ad骴ik, hogy a szolg醠tat醩ok k鰖黮 kiemelked?az idegenforgalom szerepe. 2011-ben 28,9 milli?turista l醫ogatott el a szajna-parti f鮲醨osba, s k鰖黮黭 a sz醠lod醟ban megsz醠l?15,6 milli?utaz?rekordnagys醙? 36,9 milli?vend間閖szak醫 t鰈t鰐t el. A legt鯾b vend間閖szaka az Egyes黮t 羖lamokb髄 閞kez?vend間ekhez k鰐鮠ik (3,6 milli?, akiket az Egyes黮t Kir醠ys醙 醠lampolg醨ai k鰒etnek a sorban (2,4 milli?. A sz醠lod醟 foglalts醙a 2011-ben megk鰖el韙ette a 80%-ot, s a p醨izsi sz醠lod醟 18%-kal r閟zesedtek a Franciaorsz醙ban elt鰈t鰐t 鰏szes vend間閖szaka sz醡醔髄. A v醨os 1549 sz醠lod醞醔an t鯾b mint 81 000 szoba 醠l a vend間ek rendelkez閟閞e, amellyel London ut醤 P醨izs rendelkezik az eur髉ai v醨osok k鰖黮 a m醩odik legt鯾b hotelszob醰al. A v醨osban mintegy tucatnyi luxussz醠loda 鼁emel, amelyekben a 400-500 n間yzetm閠eres szalonokat is mag醔an foglal?lakoszt醠yok 10-20 ezer eur骲a – 2,9-5,9 milli?forintba – ker黮nek 閖szak醤k閚t. Az idegenforgalomhoz szorosan kapcsol骴ik a vend間l醫醩, amely ig閚yeket k鰖el 17 000 閠terem hivatott kiel間韙eni.

A turisztikai c閘pontok k鰖黮 a 36 000 ki醠l韙醩i t醨gyat bemutat?Louvre – amely l閠es韙m閚yben a parkett醟 kezel閟閞e havonta 2500 liter viaszt haszn醠nak el – 2011-ben a vil醙 legl醫ogatottabb m鷝euma volt, megel鮶ve a New York-i Metropolitan M鷝eumot, valamint a londoni British M鷝eumot.

P醨izs m醩ik jelk閜e, az Eiffel-torony szint閚 kihagyhatatlan l醫v醤yoss醙 a v醨osba l醫ogat髃 sz醡醨a. Egy nemr間iben k閟z黮t olasz tanulm醤y sz醡韙醩a szerint az „謗eg Vash鰈gy”, amilyen n関vel sokan a helyiek k鰖黮 a m鹴醨gyat illetik, magasan a leg閞t閗esebb eur髉ai m鹐ml閗, 閞t閗閠 435 milli醨d eur髍a becs黮t閗. (A m醩odik helyezett Colosseum eszmei 閞t閗閠 91 milli醨d eur髍a taks醠t醟.)

Az Eiffel torony sz醡okban
Magass醙 antenn醟kal 324 m閠er
A torony elk閟z黮te 1889. m醨cius 31.
A meg閜韙閟閚ek id鮰artama: 2 関 2 h髇ap 5 nap
Az els?emelet f鰈dfelsz韓t鮨 val?t醰ols醙a 57 m閠er
A m醩odik emelet f鰈dfelsz韓t鮨 val?t醰ols醙a 115 m閠er
A harmadik emelet f鰈dfelsz韓t鮨 val?t醰ols醙a 276 m閠er
A l閜cs鮧 sz醡a a f鰈dszintt鮨 a harmadik emeletig 1665
A harmadik emeleten m閞t legnagyobb sz閘sebess間 220 km/h
Der黮t id鮞en a harmadik emeletr鮨 bel醫hat?t醰ols醙 72 kilom閠er
S鷏ya 10 100 tonna, ebb鮨 7300 tonna vas
A szegecsek sz醡a 2,5 milli?/td>
A h閠関ente esed閗es 醫fest閟閔ez felhaszn醠t fest閗 mennyis間e 60 tonna
Az 醫festend?fel黮et nagys醙a 25 hekt醨
Az 醫fest閟 id鮰artama 18 h髇ap
Az alkalmazottak sz醡a 600
A l醫ogat髃 sz醡a (2011) 7,1 milli?f? ebb鮨 a k黮f鰈diek ar醤ya: 90%
A liftek sz醡a a f鰈dszintt鮨 a m醩odik emeletig 5, a m醩odik emeletr鮨 a harmadik emeletig 2
Az Eiffel torony a D韆dal韛 tetej閞鮨 el閚k t醨ul?v醨osk閜ben is meghat醨oz?szereppel b韗

Az Eiffel torony a D韆dal韛 tetej閞鮨 el閚k t醨ul?v醨osk閜ben is meghat醨oz?szereppel b韗.
(Forr醩: a szerz?saj醫 felv閠ele)

A vend間閖szak醟 45%-醫 az 鼁leti turizmus adja. Az 鼁leti turizmus fajt醝 k鰖黮 becsl閟ek szerint a legt鯾b vend間閖szaka (6 milli? a v醩醨okon, ki醠l韙醩okon r閟ztvev鮧h鰖 k鰐鮠ik. 2010. 関i adatok szerint az 蝜e de France r間i?395 ki醠l韙醩nak adott otthont, amelyen 97 ezer v醠lalat jelent meg ki醠l韙髃閚t, a l醫ogat髃 sz醡a pedig 9,9 milli?f鮰 tett ki. A k黮f鰈diek k鰖黮 a legt鯾b ki醠l韙?閟 l醫ogat?Olaszorsz醙b髄 閞kezett.

Az 鼁leti turizmus egy m醩ik t韕usa a konferencia-turizmus, amelynek keret閎en 996 konferenci醫 rendeztek 2011-ben a r間i骲an, s amelyhez kapcsol骴骯n 1,3 milli?vend間閖szak醫 t鰈t鰐tek el a p醨izsi sz醠lod醟ban. A francia f鮲醨os k黮鰊鰏en az orvosi t閙醞?konferenci醟 k鰖kedvelt helysz韓e.

A p醨izsi l間ikik鰐鮧, az 閟zaki r閟zen fekv?Charles de Gaulle rep黮鮰閞 閟 a d閘en tal醠hat?P醨izs–Orly rep黮鮰閞 2011-ben 鰏szess間閎en 136 orsz醙gal 閟 518 v醨ossal bonyol韙ott le utasforgalmat. Az utasok sz醡a meghaladta a 88 milli?f鮰, ebb鮨 a Charles de Gaulle l間ikik鰐?r閟zesed閟e mintegy 70%-os volt. A k閠 rep黮鮰閞 醫lag醔an nagyj醔髄 minden nyolcadik utas utazott diszkont l間it醨sas醙gal.

A p醨izsi t鰉egk鰖leked閟t lebonyol韙?v醠lalat (RATP) 関ente mintegy 3 milli醨d utaz醩t regisztr醠. K鰖黮黭 a metr髏 ig閚ybe vev鮧 sz醡a m醩f閘 milli醨d, ami naponta 4 milli?f鮰 kitev?utasforgalmat jelent. P醨izs ter黮et閚 328 metr筢llom醩t, az agglomer醕i髏 is figyelembe v関e pedig 384 醠lom醩t 鼁emeltetnek. Az 醠lom醩ok s鹯鹲間e egyed黮醠l?a vil醙on: P醨izsnak nincs olyan pontja, ahonnan t鯾b mint 500 m閠ert kellene gyalogolni a legk鰖elebbi metr髆eg醠l骾g. A 213 kilom閠er hossz鷖醙?metr骽醠髗atot 14 vonal alkotja, a reggeli cs鷆sforgalom idej閚 mintegy 560 szerelv閚y k鰖lekedik. Metr髎zer?szolg醠tat醩t ny鷍t az 鰐 RER-vonal, amely h醠髗at – a mintegy 260 醠lom醩醰al 閟 590 kilom閠eres hossz鷖醙醰al – az el鮲醨osok 閟 P醨izs vas鷗i 鰏szek鰐tet閟閠 biztos韙ja.

A k鰎nyezetk韒閘?egy閚i k鰖leked閟 el鮯eg韙閟e 閞dek閎en 2007 k鰖epe 髏a ker閗p醨okat, 2011 december 髏a pedig elektromos aut髃at lehet k鰈cs鰊鰖ni P醨izsban. A t鯾b mint 1600 ker閗p醨醠lom醩on 18 300 bicikli k鰈cs鰊鰖het? A ker閗p醨os infrastrukt鷕a m醩ik r閟z閠 a bicikliutak jelentik, amelyek hossza 700 kilom閠er a v醨osban. A kev閟b?k鰎nyezetk韒閘?egy閚i k鰖leked閟i m骴b髄 pedig a taxik emelhet鮧 ki, amelyekb鮨 t鯾b mint 19 000 k鰖lekedik P醨izs utc醝n. A fejlett k鰖leked閟i infrastrukt鷕a egyik k鰒etkezm閚ye lehet, hogy a p醨izsi csal醖ok mind鰏sze n間ytizede aut髏ulajdonos, szemben a francia 醫laggal, ami nyolctizedet tett ki 2009-ben.

A Cit?szigeten 醠l?Notre Dame Sz閗esegyh醶, a g髏ika remekm鹶e

A Cit?szigeten 醠l?Notre Dame Sz閗esegyh醶,
a g髏ika remekm鹶e.
(Forr醩: A szerz?saj醫 felv閠ele)

P醨izs a filmipar egyik f鮲醨osa is, ami tulajdonk閜pen a hagyom醤yaib髄 k鰒etkezik, hiszen a Lumiere fiv閞eknek k鰏z鰊het鮡n itt ny韑t meg a vil醙 els?mozg髃閜-filmsz韓h醶a 1895-ben. Napjainkban 関ente mintegy 400 film forgat醩醤ak a helysz韓e a v醨os, ebb鮨 a nagyfilmek r閟zesed閟e t鯾b mint egynegyed.

A v醨os igen fejlett kiskereskedelmi 鼁leth醠髗attal rendelkezik, ter黮et閚 2000 f鹲zeres, k鰖el 1800 p閗s間, t鯾b mint 7400 ruha鼁let 閟 mintegy 1000 illatszerbolt 醨ulja a legk黮鰊f閘閎b port閗醟at. A sz閜s間ipari term閗ek 閞t閗es韙閟閎鮨 p閘d醬l 関ente 13 milli醨d eur髎 bev閠el sz醨mazik. A sz閜s間ipari szolg醠tat醩okat ny鷍t?egys間ek k鰖黮 a 3100 fodr醩zat, valamint az 1800 sz閜s間szalon emelhet?ki.

A foglalkoztatottak szektorok szerinti megoszl醩a hasonl髎醙ot mutat a termel閟閔ez. Az 1,8 milli?P醨izsban foglalkoztatott t鯾b mint k閠harmada a piaci szolg醠tat醩ok ter黮et閚 tev閗enykedik, negyed黭 pedig nem piaci szolg醠tat醩okat 醠l韙 el?(k鰖igazgat醩, oktat醩, eg閟zs間黦y). A v醨osban a legnagyobb munk醠tat?az 醠lami vas鷗t醨sas醙, az SNCF, mintegy 49 000 f鮲el. A f鮲醨osban az 関es 醫lagos nett?kereset 2009-ben 28 800 eur?volt, 42%-kal magasabb az orsz醙os 醫lagn醠. Ezen bel黮 a f閞fiakat hat醨ozott b閞el鮪y jellemezte: a p醨izsi n鮧 a f閞fit醨saikn醠 27%-kal kevesebbet vittek haza. A megfelel?min鮯間?munkaer?megl閠閞鮨 a fels鮢ok?oktat醩i rendszer h韛atott gondoskodni, amelynek k閜z閟eiben a 18–24 関es p醨izsiak t鯾b mint h閠tizede vett r閟zt 2009-ben, l閚yegesen meghaladva az orsz醙os 醫lagot (52%). Nemcsak a fels鮢ok? hanem a k鰖閜fok?oktat醩i szint tev閗enys間閠 is figyelembe v関e a p醨izsiak iskol醶ottabbnak bizonyultak az orsz醙os 醫lagn醠: a f鮲醨osiak eset閎en a k閜es韙閟sel rendelkez鮧 ar醤ya 87%-os volt, szemben a 81%-os francia 醫laggal.

Vil醙ki醠l韙醩ok P醨izsban

Magyarorsz醙 ki醠l韙醩i pavilonja az 1900-as p醨izsi vil醙ki醠l韙醩on

Magyarorsz醙 ki醠l韙醩i pavilonja az 1900-as p醨izsi vil醙ki醠l韙醩on.
(Forr醩: Wikip閐ia)

A m鹲zaki 閟 tudom醤yos fejl鮠閟 bemutat醩醫 szolg醠?vil醙ki醠l韙醩ok t鰎t閚ete ugyan Londonban kezd鮠鰐t, 1851-ben, de ezt k鰒et鮡n csup醤 n間y 関et kellett v醨ni arra, hogy a francia f鮲醨osban is vil醙ki醠l韙醩t rendezzenek. Az els?rendez閟t k閟鮞b m間 vagy f閘tucat k鰒ette, amelyek k鰖黮 a legnevezetesebbeknek tal醤 az 1889. 閟 az 1900. 関iek sz醡韙anak. Az el鮞bi mott骿a a francia forradalom sz醶adik 関fordul骿a volt, amelyre meg閜黮t az – eredetileg 20 関re tervezett – Eiffel-torony, valamint a mintegy 鰐 hekt醨 alapter黮et? s bels?al醫醡aszt醩sal nem rendelkez?„G閜ek Gal閞i醞a” (Galerie des Machines) nev?閜黮et. (Ez ut骲bi, ki醠l韙醩i c閘okat szolg醠?閜黮etet k閟鮞b elbontott醟.) Az 1900-as vil醙ki醠l韙醩 is sz醡os, a mai p醨izsi v醨osk閜et meghat醨oz?閜韙kez閟t hozott. Ennek keret閎en meg閜黮t a Grand 閟 a Petit Palais, azaz a Nagy- 閟 a Kispalota, valamint a napjainkban is a legszebb p醨izsi h韉k閚t sz醡on tartott III. S醤dor h韉. A k鰖leked閟i infrastrukt鷕a r閟zek閚t pedig 醫adt醟 az els?metr髒onalat, valamint az Orsay p醠yaudvart, ez ut骲bi napjainkban az 1848 閟 1914 k鰖鰐ti id鮯zak m鹶閟zeti alkot醩ainak a kiemelked?m鷝euma (Mus閑 d’Orsay).

P醨izsban 6100 utca 閟 20 fedett passz醶s van. A leghosszabb 鷗 (Rue de Vaugirard) 4,4 kilom閠er hossz? a legr鰒idebb utca pedig (Rue des Degr閟 – L閜cs鮢okok utc醞a) mind鰏sze 6 m閠er hossz鷖醙? s 14 l閜cs鮞鮨 醠l. Sokan azt gondolhatj醟, hogy P醨izs legsz閘esebb 鷗ja a Champs-蒷ys閑s sug醨鷗. Ez azonban nem helyt醠l? mert a hozz?– 閟 t韟 m醩ik sug醨鷗hoz – hasonl骯n a Diadal韛hez befut? Foch sug醨鷗 120 m閠er sz閘es, ha az 鷗 mindk閠 oldal醤 elhelyezked?kerteket is belesz醡韙juk a sz閘ess間閎e. (A franci醟 „gy鮶elmi 鷗j醤ak” is nevezett Champs-蒷ys閑s „mind鰏sze” 70 m閠er sz閘es.)

A Thomas Jefferson amerikai eln鰇 醠tal „minden ember m醩odik otthon醤ak” nevezett P醨izs egy term閟zetk鰖eli v醨os. A kertek, parkok 閟 temet鮧 a v醨os ter黮et閚ek 27%-醫 foglalj醟 el, a v醨osban k鰖el f閘milli?fa 閟 mintegy k閠ezer 醠latfaj 閘. A Szajna v醨osi szakasza 13 kilom閠er hossz? amelyen 37 h韉 韛el 醫. A foly?maxim醠is sz閘ess間e a v醨osban 200 m閠er, a m閘ys間e pedig 3,4 閟 5,7 m閠er k鰖鰐t v醠takozik. Foly醩ir醤ya t鷏nyom髍閟zt nyugati, 韌y a v醨osnak a t鮨e 閟zakra fekv?r閟z閠 „Jobbpartnak” (Rive droite), a d閘re es?r閟z閠 pedig „Balpartnak” (Rive gauche) nevezik. (A magyar f鮲醨ossal ellent閠ben a v醨os nagyobbik r閟ze a jobbpartra esik, a 20 ker黮etb鮨 14 itt tal醠hat?)

Az id鮦醨醩 enyhe 骳e醤i 間hajlat? a naps黷閟es 髍醟 関es 醫lagos sz醡a (1800) kevesebb, a csapad閗 mennyis間e (640 millim閠er) pedig t鯾b mint Budapesten. P醨izsban a nyarak kev閟b?melegek, a telek pedig enyh閎bek, mint a mi f鮲醨osunkban. Ez megmutatkozik a legmelegebb 閟 leghidegebb h髇ap 醫lagh鮩閞s閗let閚ek k黮鰊bs間ek閚t sz醡韙ott 関es k鰖epes h鮥ng醩 閞t閗閎en is, ami a francia v醨osban 15, Budapesten pedig 21 fok. Az 骳e醤i 間hajlat ellen閞e a v醨os bizonyos tekintetben mediterr醤 jelleg? a k鰖ter黮eteken d閘ebb vid閗eken honos, l醖醟ban n鰒?n鰒閚yek (citrusf閘閗, p醠maf醟) 閗eskednek, amelyeket a fagyos id鮯zak k鰖eledt関el t閘ikertekben helyeznek el.

蓃dekess間, hogy P醨izs legm閘yebben fekv?pontja 30,5 m閠errel a tengerszint alatt van, s hogy a v醨os alatt 300 kilom閠er hossz鷖醙?katakombarendszer h鷝骴ik meg. P醨izs legmagasabb pontja a Montmartre v醨osr閟zben tal醠hat? tengerszint feletti magass醙a 128,7 m閠er. A Montparnasse, azaz a „Parnasszus hegye” nev?v醨osr閟z „cs鷆sa” 65 m閠er magasan helyezkedik el, 醡 ezzel is a Balpart legmagasabb pontj醫 jelenti. (A v醨osnegyedet di醟ok keresztelt閗 el nem kev閟 ir髇i醰al, miut醤 sz醡os m鹶閟z itt alkotott, a Parnasszus-hegy pedig a m鷝s醟 lakhelye a g鰎鰃 mitol骻i醔an. K閟鮞b Ady Endre is t鯾bsz鰎 megfordult itt.)

P醨izsi panor醡a a Saint Sulpice templom torny醔髄

P醨izsi panor醡a a Saint Sulpice templom torny醔髄 – P醨izs 26 gigapixeles interakt韛 panor醡ak閜e

A v醨os 14 temet鮰 閟 200 templomot tart fenn, a kultur醠骴醩ra, sz髍akoz醩ra v醙y髃 sz醡醨a 137 m鷝eum, 134 sz韓h醶, 84 mozi 閟 3 operah醶 醠l rendelkez閟re. A p醨izsi sz髍akoz醩i lehet鮯間ek felsorol醩a mindenk閜pen hi醤yos lenne, ha nem tenn閚k eml韙閟t a zen閟 rev黰鹲orokat programul k韓醠?sz髍akoz骽elyekr鮨, a kabar閗r髄, amelyekb鮨 mintegy 30 van P醨izsban, s amelyekben est閚k閚t 2300 黺eg pezsg鮰 fogyasztanak el a statisztik醟 szerint. A sportolni v醙y髃 mozg醩ig閚ye t鯾bek k鰖鰐t 85 uszod醔an, 465 teniszp醠y醤, 11 lovask鰖pontban, 9 golfcentrumban, 55 atl閠ikai k鰖pontban 閟 31 goly骿醫閗t閞en el間黮het ki.

A v醨os az 1019 telep黮閟t mag醔an foglal?蝜e de France r間i?sz閗helye, 2012. 関i k鰈ts間vet閟e 7,9 milli醨d eur?鰏szeg? 2010-ben az egy f鮮e jut?kiad醩ok mintegy 900 eur髏 tettek ki, ennek t鯾b mint kilenctized閠 a m鹝鰀閟i c閘?kiad醩ok jelentett閗.

P醨izs sz醡os nemzetk鰖i szervezetnek a sz閗helye, a legnevezetesebbek k鰖?tartozik a Gazdas醙i Egy黷tm鹝鰀閟i 閟 Fejleszt閟i Szervezet (OECD), az ENSZ Nevel閟黦yi, Tudom醤yos 閟 Kultur醠is Szervezete (UNESCO), az Eur髉ai 踨黦yn鰇s間 閟 a Nemzetk鰖i Kereskedelmi Kamara.

蓃dekes 関sz醡ok P醨izs t鰎t閚elm閎鮨
451 Attila 閟 a hunok kis h韏醤 megt醡adj醟 P醨izst
845–880 A v醨ost a vikingek fosztogatj醟
1163 Megkezd鮠ik a Notre Dame sz閗esegyh醶 閜韙閟e. 1330-ra k閟z黮 el.
1180 Elkezd鮠ik a Louvre-er鮠 閜韙閟e
1253 Megnyitja kapuit a Sorbonne
1364 A kir醠yi udvar sz閗helye a Louvre lesz
1380 Befejez鮠ik a Bastille-er鮠 閜韙閟e
1420 A sz醶関es h醔or?(1340–1456) cs鷆spontjak閚t az angolok elfoglalj醟 P醨izst. 1436-ban szabadul fel.
1463 Megkezdi tev閗enys間閠 az els?p醨izsi nyomda
1516 Leonardo Franciaorsz醙ba viszi a Mona Lis醫
1546 Meg閜黮 a Szajna els?k鮮akpartja
1593 IV. Henrik, a Bourbon-h醶 alap韙骿a a hatalom 閞dek閎en katolikus hitre t閞, s elmondja a h韗es mondatot: „P醨izs meg閞 egy mis閠”. 1610-ben mer閚ylet 醠dozata lesz.
1631 Megjelenik az els?p醨izsi 鷍s醙, a La Gazette
1667 Megjelenik az els?utcai l醡pa
1682 Az udvartart醩 Versailles-ba k鰈t鰖ik, s a forradalomig ott is marad
1686 Megnyit P醨izs els?k醰閔醶a, a Procope
1722 Megalakul az els?v醨osi t鹺olt髎醙
1793 M鷝eumk閚t megnyitj醟 a Louvre-t
1814 Nap髄eon legy鮶閟閠 k鰒et鮡n orosz csapatok foglalj醟 el P醨izst
1836 Elk閟z黮 a Diadal韛, amelynek 閜韙閟閠 Nap髄eon rendelte el 30 関vel kor醔ban
1842 Megnyitj醟 az els?vas鷗vonalat P醨izs 閟 St-Germaine-en-Laye k鰖鰐t
1852 Megny韑ik az els?醨uh醶, a Bon March?/td>
1870 A poroszok n間y h髇apon 醫 ostromolj醟 a v醨ost, mindek鰖ben a lakoss醙 閔ezik
1889 Megny韑ik a Moulin Rouge
1914 A franci醟 gy鮶elme a marne-i csat醔an megmenti P醨izst a n閙et inv醶i髏髄
1940 A n閙etek elfoglalj醟 P醨izst. 1944-ben szabadul fel

Herzog Tam醩

Forr醩ok: a Francia Statisztikai Hivatal (INSEE) honlapj醤 tal醠hat?ter黮eti statisztikai adatb醶isok / a P醨izsi Szabadid鮯- 閟 Konferenciaturizmus Hivatal醤ak honlapj醤 tal醠hat?anyagok / az Eiffel-torony hivatalos internetes oldala / a P醨izsi K鰖leked閟i V醠lalat honlapja / a P醨izsi Polg醨mesteri Hivatal honlapja / a P醨izsi Polg醨mesteri Hivatal honlapj醤 tal醠hat?adatb醶is / a P醨izsi Kereskedelmi 閟 Iparkamara honlapj醤 tal醠hat?elemz閟ek / a Hannoveri Vil醙ki醠l韙醩 vil醙ki醠l韙醩ok t鰎t閚et関el foglalkoz?oldala / 趖it醨s k鰊yvsorozat: P醨izs, Panemex Kft 閟 Grafo Kft, Budapest, 2000 / Sz閏si 蓈a-Luk醕s Katalin: P醨izs, Cartographia 鷗ik鰊yvek, Budapest, 2005 / Time Out P醨izs, P閏si Direkt Kft. Alexandra kiad骿a, 2008 / az Orsz醙os Meteorol骻iai Szolg醠at honlapja / Wikip閐ia

2013. j鷑ius

广西快乐双彩开奖走势图 河北十一选五 325棋牌游戏安卓下载 七乐彩 球探网即时比分足球 快乐8 雪缘园nba比分 顶呱刮 nba比分竞猜 老快3 篮球比分直播007