广西快乐双彩开奖走势图
A KSH oldalai vakok 閟 gyeng閚l醫髃 sz醡醨a
F鮫ldal

Legfrissebb gyorst醞閗oztat髇k

2019.04.12.

Febru醨ban 48,0%-kal emelkedett az 閜韙鮥pari termel閟 volumene, 蓀韙鮥par, 2019. febru醨

2019 febru醨j醔an az 閜韙鮥pari termel閟 volumene a nyers adatok szerint 48,0%-kal meghaladta az egy 関vel kor醔bit. Mindk閠 閜韙m閚yf鮟soport termel閟e n鮰t: az 閜黮etek?39,4, az egy閎 閜韙m閚yek?65,4%-kal. A szezon醠isan 閟 munkanaphat醩sal kiigaz韙ott indexek alapj醤 az 閜韙鮥par termel閟e 6,7%-kal emelkedett az el鮶?havihoz m閞ten.

Let鰈t閟 » (html, 11 KB)


Legfrissebb let鰈thet?kiadv醤yok

2019.03.28.

A v醠醩ok demogr醘iai jellemz鮥 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 428 KB)

2019.03.27.

Az infokommunik醕i髎 szektor helyzete (pdf, 2 028 KB)

2019.03.18.

A fogyaszt骾 醨ak alakul醩a 2018-ban (pdf, 1 729 KB)

2019.03.14.

Nemzetk鰖i utaz醩ok, 2018. IV. negyed関 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 1 406 KB)

2019.03.14.

T醰k鰖l閟, internet, telev韟i髎zolg醠tat醩, 2018. IV. negyed関 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 425 KB)

2019.03.13.

A KSH jelenti: gazdas醙 閟 t醨sadalom, 2018/12 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 796 KB)

2019.03.07.

Szolg醠tat醩ok k黮kereskedelmi forgalma, 2018. I朓V. negyed関 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 1 424 KB)

2019.03.07.

羖lat醠lom醤y, 2018. december 1. (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 930 KB)

2019.03.06.

Sz醠l韙醩i teljes韙m閚yek, k鰖鷗i k鰖leked閟i balesetek, 2018. IV. negyed関 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 703 KB)

2019.02.27.

KSH jelenti, 2018. I-III. negyed関 (pdf, 1 943 KB)

2019.02.22.

Csecsem鮤al醠oz醩 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 567 KB)

2019.02.18.

A mez鮣azdas醙 teljes韙m閚ye, 2018 (Mez鮣azdas醙i sz醡larendszer, 2018 ?m醩odik becsl閟) (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 1 774 KB)

2019.02.15.

F鮞b n鰒閚ykult鷕醟 term閟eredm閚yei, 2018 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 2 139 KB)

2019.02.07.

A KSH jelenti: gazdas醙 閟 t醨sadalom, 2018/11 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 1 276 KB)

2019.01.25.

Szolg醠tat醩i kibocs醫醩i 醨ak, 2018. III. negyed関 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 531 KB)

2019.01.25.

Lak醩piaci 醨ak, lak醩醨index, 2018. III. negyed関 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 277 KB)

2019.01.15.

A nonprofit szektor legfontosabb jellemz鮥, 2017 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 494 KB)

2019.01.04.

Turizmus-szatellitsz醡l醟, 2015-2016 (pdf, 2 997 KB)

2018.12.21.

A KSH jelenti: gazdas醙 閟 t醨sadalom, 2018/10 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 824 KB)

2018.12.21.

Oktat醩i adatok, 2018/2019 (el鮶etes adatok) (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 176 KB)

2018.12.20.

Munkaer鮬iaci folyamatok, 2018. I-III. negyed関 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 846 KB)

2018.12.19.

Haz醤k gazdas醙i fejletts間e eur髉ai 鰏szehasonl韙醩ban, 2017 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 1 498 KB)

2018.12.18.

Budapest (pdf, 8 166 KB)

2018.12.13.

Mikrocenzus 2016 ?13. A foglalkoz醩ok preszt韟se (pdf, 2 822 KB)

2018.12.12.

Helyzetk閜 a sz醠l韙醩i 醙azatr髄, 2017 (pdf, 2 197 KB)

2018.12.10.

Nyugd韏ak 閟 egy閎 ell醫醩ok, 2017 (pdf, 1 710 KB)

2018.12.10.

T醰k鰖l閟, internet, telev韟i髎zolg醠tat醩, 2018. III. negyed関 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 468 KB)

2018.12.10.

Nemzetk鰖i utaz醩ok, 2018. III. negyed関 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 1 507 KB)

2018.12.10.

IKT-eszk鰖鰇 閟 haszn醠atuk a h醶tart醩okban, a v醠lalkoz醩okn醠 閟 a k鰖igazgat醩ban, 2017 (pdf, 2 301 KB)

2018.12.10.

A Magyarorsz醙on m鹝鰀?k黮f鰈di ir醤y韙醩?le醤yv醠lalatok tev閗enys間e a 2016. 関i v間leges 閟 a 2017. 関i el鮶etes adatok alapj醤 (pdf, 1 477 KB)

2018.12.07.

Mikrocenzus 2016 - 11. Szubjekt韛 j髄l閠 (pdf, 4 973 KB)

2018.12.07.

Mikrocenzus 2016 - 12. Nemzetis間i adatok (pdf, 4 014 KB)

2018.12.05.

Munkaer鮬iaci folyamatok, 2018. I. f閘関 (Statisztikai t黭鰎) (pdf, 874 KB)


H韗ek, aktualit醩ok

2018.12.19.

2021-ben lesz 鷍ra n閜sz醡l醠醩. Elfogadta a Parlament a n閜sz醡l醠醩r髄 sz髄?t鰎v閚yt.

2018.12.14.

T醞閗oztatjuk tisztelt felhaszn醠骾nkat, hogy k鰖z閠ett黭 a K鰖ponti Statisztikai Hivatal 2019. 関i gyorst醞閗oztat骾nak t醞閗oztat醩i napt醨醫. A gyorst醞閗oztat髃ban az 関k鰖i adatfelv閠eleinken alapul?els?olyan rendelkez閟re 醠l?eredm閚yeket publik醠juk, melyek a nemzetgazdas醙 konjunkt鷕a mutat骾t k閜viselik, el鮯eg韙ve ezzel a felhaszn醠髃 gyors inform醕i骵ll醫醩醫, t醡ogatva a megalapozott d鰊t閟hozatalt. A napt醨 minden, megjelen閟re ker黮?havi 閟 negyed関es gyakoris醙?k鰖z閠閠elt tartalmaz c韒, illetve napt醨i nap szerinti csoportos韙醩ban. A megjelen閟i d醫umok igazodnak a nemzetk鰖i aj醤l醩okhoz, az adatgy鹙t閟ek eredm閚yeinek feldolgoz醩醜oz, valamint az Eur髉ai Uni?statisztikai hivatal醤ak, az Eurostat t醞閗oztat醩i napt醨醜oz.

A 2019. 関i publik醕i髎 napt醨ban t鯾b v醠toz醩 v醨hat?/a>

2017.03.16.

T醞閗oztatjuk tisztelt felhaszn醠骾nkat, hogy az 蓀韙鮥par, 2017. febru醨 c韒?gyorst醞閗oztat髇kat – a Gyorst醞閗oztat髃 t醞閗oztat醩i napt醨醔an 閟 a Katal骻usban meghirdetett 醦rilis 14. helyett, a nagyp閚tek munkasz黱eti napp?nyilv醤韙醩a miatt – 醦rilis 13-醤, cs黷鰎t鰇鰊 tessz黭 k鰖z?

2017.02.15.

T醞閗oztatjuk tisztelt felhaszn醠骾nkat, hogy a 2017. j鷑ius 1-jei t醨gyid鮯zakra vonatkoz?羖lat醠lom醤y c. gyorst醞閗oztat髇kat – a Gyorst醞閗oztat髃 t醞閗oztat醩i napt醨醔an 閟 a Katal骻usban meghirdetett szeptember 20. helyett j鷏ius 12-閚 tessz黭 k鰖z?

2016.10.26.

A Nemzetk鰖i Statisztikai Int閦et (International Statistical Institute - ISI) Tan醕s醤ak tagj醰?v醠asztott醟 Vukovich Gabriell醫, a K鰖ponti Statisztikai Hivatal eln鰇閠. Az ISI az egyik legnagyobb m鷏ttal rendelkez?nemzetk鰖i tudom醤yos szervezet. A KSH eln鰇閚ek jelenl閠e az ISI Tan醕s醔an mind a KSH, mind a hazai statisztikus szakma teljes韙m閚y閚ek elismer閟閠 jelenti.

2016.10.04.

A Budapesti Corvinus Egyetem Szen醫usa 2016. szeptember 29-閚 megtartott 黱nepi 黮閟閚 Dr. N閙eth Zsolt eln鰇helyettes 鷕nak c韒zetes egyetemi tan醨i c韒et adom醤yozott az egyetemen v間zett kiemelked?oktat醩i, kutat醩i 閟 fejleszt閟i tev閗enys間閚ek elismer閟ek閚t. A kit黱tet?c韒et Dr. L醤czi Andr醩 鷕, a Budapesti Corvinus Egyetem Rektora adta 醫.

2016.09.20.

Mikrocenzust, azaz n閜ess間-鰏sze韗醩t tart a KSH a lakoss醙 10%-醤ak bevon醩醰al
Az elm鷏t 5 関 t醨sadalmi v醠toz醩ait m閞i fel a KSH okt骲erben.
Mikrocenzust tart 2016. okt骲er 1-je 閟 november 8-a k鰖鰐t a K鰖ponti Statisztikai Hivatal. A n閜ess間-鰏sze韗醩 sor醤 t鯾b ponton is 鷍韙 a KSH: a vizsg醠t minta a kor醔bin醠 j髒al nagyobb, 10 %-os lesz, 閟 ez az els?alkalom, hogy a k閞d蹴vek kit鰈t閟e kiz醨髄ag elektronikusan t鰎t閚ik. Tov醔bi 鷍dons醙, hogy a hagyom醤yos szem閘yi 閟 lak醩k閞d蹴veken t鷏 kieg閟z韙?k閞d閟sorok megv醠aszol醩醨a is k閞ik az adatszolg醠tat髃at. Az 鰏sze韗醩 az orsz醙 2148 telep黮閟閚 mintegy 440 ezer c韒et 閞int. A mikrocenzust t鰎v閚y rendeli el, a kiv醠asztott lak醩okban lak髃 r閟zv閠ele k鰐elez?

2016.08.26.

Megjelent a Magyar statisztikai 関k鰊yv, 2015 c. kiadv醤y

2016.08.16.

T醞閗oztatjuk tisztelt felhaszn醠骾nkat, hogy a Kal醩zos gabon醟 c. gyorst醞閗oztat髇kat a Gyorst醞閗oztat髃 t醞閗oztat醩i napt醨醔an 閟 a Katal骻usban meghirdetett szeptember 22. helyett szeptember 29-閚 14 髍akor tessz黭 k鰖z? A m骴os韙醩 h醫ter閎en - az adatszolg醠tat髃 min閘 teljesebb el閞閟e 閞dek閎en - az 鰏sze韗醩 k閠 h閠tel (2016. j鷏ius 15-ig) t鰎t閚?meghosszabb韙醩a 醠l.

2016.07.12.

A Minisztereln鰇 76/2016. (VII.5.) ME hat醨ozata a K鰖ponti Statisztikai Hivatal eln鰇helyettese kinevez閟閚ek meghosszabb韙醩醨髄
Orb醤 Viktor, Magyarorsz醙 minisztereln鰇e – a statisztik醨髄 sz髄?1993. 関i XLVI. t鰎v閚y 4. ?(2) bekezd閟e szerint elj醨va – a K鰖ponti Statisztikai Hivatal eln鰇helyettes閚ek, dr. N閙eth Zsoltnak a kinevez閟閠, 2016. j鷏ius 12-i hat醠lyal, 鷍abb 6 関re meghosszabb韙otta.

2016.06.08.

A Minisztereln鰇 62/2016. (VI.7.) ME hat醨ozata a K鰖ponti Statisztikai Hivatal eln鰇e kinevez閟閚ek meghosszabb韙醩醨髄
Orb醤 Viktor, Magyarorsz醙 minisztereln鰇e – a statisztik醨髄 sz髄?1993. 関i XLVI. t鰎v閚y 4. ?(2) bekezd閟e szerint elj醨va – a K鰖ponti Statisztikai Hivatal eln鰇e, Dr. Vukovich Gabriella kinevez閟閠 – 2016. j鷑ius 11-i hat醠lyal, hat 関re – meghosszabb韙otta.

2016.05.27.

Hivatalunk id閚 is k閜viselteti mag醫 a budapesti V鰎鰏marty t閞en j鷑ius 9. 閟 13. k鰖鰐t megrendezend?87. 躰nepi K鰊yvh閠en.
A rendezv閚y ideje alatt valamennyi kiadv醤yunkat a helysz韓en, a KSH Inform醕i髎zolg醠at醤 閟 a Kiadv醤yt醨ban 20%-os kedvezm閚nyel v醩醨olhatj醟 meg.

2016.04.06.

A KSH honlapja nem lesz el閞het?2016. 醦rilis 8-醤 15.00 髍醫髄 醦rilis 10-閚 12.00 髍醝g a KSH nagyfesz黮ts間?h醠髗at醫 閞int?karbantart醩i munk醟 miatt.

2016.01.04.

T醞閗oztatjuk tisztelt felhaszn醠骾nkat, hogy a 2016. janu醨i t醨gyid鮯zakra vonatkoz?蓀韙鮥par c. gyorst醞閗oztat髇kat - az Eurostat publik醕i髎 napt醨醜oz igaz韙va - a Gyorst醞閗oztat髃 t醞閗oztat醩i napt醨醔an 閟 a Katal骻usban meghirdetettn閘 egy nappal kor醔ban, m醨cius 17. helyett m醨cius 16-醤 tessz黭 k鰖z?

2015.10.09.

T醞閗oztatjuk tisztelt felhaszn醠骾nkat, hogy k鰖z閠ett黭 a K鰖ponti Statisztikai Hivatal 2016. 関i gyorst醞閗oztat骾nak t醞閗oztat醩i napt醨醫.

2015.06.29.

A Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktori "Doctor honoris causa" c韒et adom醤yozott Vukovich Gabriell醤ak – Dr. Vukovich Gabriell醤ak, a K鰖ponti Statisztikai Hivatal eln鰇閚ek, a Miskolci Egyetem Rektora 閟 az Egyetem Szen醫usa a hazai statisztikai kult鷕a sz閘es k鰎?elterjeszt閟e 閟 kutat醩i tev閗enys間ek, egy黷tm鹝鰀閟ek fejleszt閟閎en kifejtett kimagasl?tev閗enys間閚ek elismer閟ek閜pen tiszteletbeli doktori "Doctor honoris causa" c韒et adom醤yozott.
A 2015. j鷑ius 26-醤 megtartott egyetemi 黱nepi szen醫usi 黮閟en az elismer閟t鮨 sz髄?diplom醫 Prof. Dr. Torma Andr醩, a Miskolci Egyetem rektora adta 醫.

2015.06.02.

Megjelent a TE罯R'08 tartalmi meghat醨oz醩ainak 閟 a KN-TESZOR ford韙髃ulcs 2015. 関i v醠tozata

2015.05.27.

Hivatalunk id閚 is k閜viselteti mag醫 a budapesti V鰎鰏marty t閞en j鷑ius 4. 閟 8. k鰖鰐t megrendezend?86. 躰nepi K鰊yvh閠en.
A rendezv閚y ideje alatt valamennyi kiadv醤yunkat a helysz韓en, a KSH Inform醕i髎zolg醠at醤 閟 a Kiadv醤yt醨ban 20%-os kedvezm閚nyel v醩醨olhatj醟 meg.

2015.05.26.

Egy黷tm鹝鰀閟i meg醠lapod醩 a K鰖ponti Statisztikai Hivatal 閟 a Debreceni Egyetem k鰖鰐t – A K鰖ponti Statisztikai Hivatal 閟 a Debreceni Egyetem k鰖鰐t j髄 m鹝鰀?kapcsolatot egy黷tm鹝鰀閟i meg醠lapod醩sal er鮯韙ette meg a k閠 int閦m閚y k閜visel鮦e 2015. m醞us 19-閚. Hivatalunk r閟z閞鮨 N閙eth Zsolt eln鰇helyettes, a Debreceni Egyetem r閟z閞鮨 J醰or Andr醩 rektorhelyettes 韗ta al?a meg醠lapod醩t.
A k鰖鰏 tev閗enys間 c閘ja a Debreceni Egyetem hallgat骾nak gyakorlati tapasztalatszerz閟e 閟 munkaer?piaci bekapcsol骴醩醤ak el鮯eg韙閟e, egyben a KSH szellemi kapacit醩ainak a fels鮫ktat醩ban t鰎t閚?hasznos韙醩a.

2015.05.19.

M醩odik helyez閟t 閞t el a KSH csapata a IV. K鰖ig foci kup醤 – A 2015. m醞us 17-閚 megrendezett IV. K鰖ig foci kup醤 m醩odik helyez閟t 閞t el a K鰖ponti Statisztikai Hivatal csapata, 閟 az idei torna legjobb kapusa c韒et Szil醙yi Szabolcs koll間醤k kapta meg.
A Tr骳s醤yi L醩zl?igazs醙黦yi 閟 Varga Mih醠y nemzetgazdas醙i miniszterek f鮲閐n鰇s間e alatt megtartott versenyen 44 csapat indult, 閟 az els?helyet a Bel黦yminiszt閞ium csapata szerezte meg. Csapatunk a mostani eredm閚y関el, valamint a kor醔ban el閞t els?閟 harmadik helyez閟関el az egyik legeredm閚yesebbnek bizonyult a kupa eddigi t鰎t閚et閎en.

2015.05.18.

Megjelent a Magyar statisztikai zsebk鰊yv, 2014 – A K鰖ponti Statisztikai Hivatal az elm鷏t esztend鮮e vonatkoz?el鮶etes adatok t醨h醶醫 a most megjelent Magyar statisztikai zsebk鰊yv, 2014 c韒?kiadv醤y醔an teszi k鰖z? Az 閞dekl鮠鮧 a n閜ess間t鮨 a szoci醠is v閐elemig, az 醨akt髄 a gazdas醙i 醙azatokig megismerhetik a 2014. 関i t閚ysz醡okat, a region醠is adatok r関閚 bepillanthatnak a ter黮eti jellemz鮧be, a nemzetk鰖i adatok alapj醤 kitekinthetnek a nagyvil醙ba. Az id鮞eli 鰏szehasonl韙醩hoz ny鷍t t醡pontot, hogy ahol csak indokolt volt, szerepelnek a 2005. 関re visszatekint?adatok is. Az eligazod醩t a k鰐et v間閚 szerepl?m骴szertani megjegyz閟ek, az alkalmazott statisztikai fogalmak magyar醶ata seg韙i.

2015.05.18.

Csal醖bar醫 munkahely c韒et nyert a KSH – A K鰖ponti Statisztikai Hivatal kiemelten fontosnak tartja a csal醖i, a mag醤閘eti 閟 a munkahelyi k鰐elezetts間ek 鰏szehangol醩醫 megval髎韙?programok t醡ogat醩醫. Kisgyermekes sz黮鮧 r閟z閞e biztos韙juk a t醰munka lehet鮯間閠, tov醔b?t鯾b関es hagyom醤yai vannak hivatalunkban p閘d醬l a ny醨i h髇apokban a munkat醨saink gyermekeinek napk鰖is foglalkoztat醩醫 v間z?凧醫sz髎zoba?megszervez閟閚ek, a KSH K鰊yvt醨ban rendszeresen megtartott mesed閘ut醤oknak, t醨sasj醫閗esteknek, valamint a minden 関ben megrendezett hivatali sport- 閟 csal醖i napoknak (Grafikon Napoknak).
Ez ir醤y?t鰎ekv閟eink elismer閟ek閚t az Emberi Er鮢orr醩ok Miniszt閞iuma 醠tal 2015-ben meghirdetett p醠y醶aton a KSH - a maxim醠isan ig閚yelhet?t醡ogat醩i 鰏szeg mellett - elnyerte a „Csal醖bar醫 Munkahely” c韒et is.

2015.02.24.

Meg鷍ulnak a KSH gyorst醞閗oztat骾 B鮲ebben »

广西快乐双彩开奖走势图 3d试机号 广西快三开奖下载安装 浙江快乐彩 电竞比分软件 分分彩 球探篮球比分app wta网球比分 浙江十一选五 彩票网站哪个最正规 北京pk10